İSG Genel Eğitim Paketi (16 saat) - Çok Tehlikeli Sınıf

Bu Eğitim sonrasında katılımcılar;

110 Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi

120 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Eğitimi

130 İşyeri temizliği ve düzeni eğitimi

140 İş Kazası ve Meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar eğitimi

210 Meslek hastalıklarının sebepleri eğitimi

220 Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi

230 Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri eğitimi

240 İlk Yardım eğitimi

250 Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim eğitimi

360 Elektrik Tehlikeleri riskleri ve Önlemleri Eğitimi

370 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması eğitimi

380 Güvenlik ve sağlık işaretleri eğitimi

390 Kişisel koruyucu donanım kullanımı eğitimi

395 İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü eğitimi

310 Kimyasal ,Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

320 Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

330 Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

340 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

350 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Eğitimi 

399 Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

438 El Aletleriyle Güvenli Çalışma Eğitimi Eğitimi


En son değiştirme: 22 Şubat 2020, Cumartesi, 04:48