İSG Genel Eğitim Paketi (8 saat) - Az Tehlikeli Sınıf

İBYS 110 Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi

İBYS 120 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Eğitimi

İBYS 130 İşyeri temizliği ve düzeni eğitimi

İBYS 140 İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi

İBYS 210 Meslek Hastalıklarının Sebepleri Eğitimi

İBYS 220 Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi

İBYS 230 Biyolojik Ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 240 İlk Yardım Eğitimi

İBYS 250 Tütün Ürünlerinin Zararları Ve Pasif Etkilenim Eğitimi

İBYS 320 Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 360 Elektrik Tehlikeleri Riskleri Ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 370 İş Kazalarının Sebepleri Ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi

İBYS 380 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Eğitimi

İBYS 395 İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü Eğitimi


Last modified: Thursday, 28 November 2019, 12:51 PM